• news.cision.com/
  • Aptahem/
  • Aptahems prekliniska resultat av läkemedelskandidaten Apta-1 väckte intresse på världens största konferens för intensivvård

Aptahems prekliniska resultat av läkemedelskandidaten Apta-1 väckte intresse på världens största konferens för intensivvård

Report this content

Aptahems presentation med titeln ”APTA-1, a novel RNA aptamer, improves outcome in an animal model of sepsis” presenterades vid den internationella konferensen World Congress of Intensive Care i Melbourne, Australien den 17 oktober 2019. Denna konferens är en av de viktigaste inom området och samlar världens främsta aktörer och beslutsfattare inom intensivvård.

Tidigare i dag presenterade docent Mats Eriksson, medlem i Aptahems vetenskapliga råd, Apta-1 inför en publik som bestod av ett par hundra behandlande läkare, KOLs (Key Opinion Leaders) och ledande vetenskapspersoner inklusive pharma-representanter. Presentationen rönte mycket stort intresse och efteråt var raden av nyfikna deltagare lång med många frågor och diskussioner.

Apta-1 har nu för första gången presenterats på en världsledande vetenskaplig konferens och Aptahem ser med tillförsikt fram emot den utökade exponeringen och att fler kommer att prata om Apta-1. Det kan i sin tur leda till nya spännande samarbeten och potentiella partnerskap.

För ytterligare information:
Aptahem AB

Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar