Aptahems senaste patentansökan offentliggörs

Report this content

Aptahem kan idag meddela att bolagets senaste patentansökan nu är publikt tillgänglig. Patentansökan, vilken är en internationell PCT-ansökan*, är en sammanslagning av två tidigare Europa-ansökningar och har 2017-10-03 som prioritetsdatum. Patentansökan avser Apta-1 och bär titeln ”A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and organ-protective properties” vilken ger Aptahem möjlighet att söka patentskydd i upp till 150 länder inom ungefär ett års tid. Utvärderingsarbete pågår för nuvarande för att välja ut de strategiskt mest värdehöjande geografierna där patentskydd är önskvärt.

Patentansökan skickades in efter att nya, positiva studieresultat uppnåtts i ett flertal prekliniska studier. Skyddsomfånget är utformat för att täcka det terapeutiska skyddet av bolagets huvudkandidat Apta-1 samt förbättringar av den molekylära Apta-1-strukturen. Skyddet täcker således in den terapeutiska effekten Apta-1 har i form av anti-koagulant, anti-inflammatoriskt och organskyddande effekter samt dess underliggande verkningsmekanismer. Dessa effekter är viktiga i en rad sjukdomstillstånd och patentansökan ämnar ge Aptahem ensamrätt att använda Apta-1 inom bland annat sjukdomstillstånd relaterade till hjärtinfarkt, trombos/embolier, stroke, havandeskapsförgiftning, diabetes, sepsis, ledgångsreumatism, psoriasis, lupus, atopisk dermatit, cancer, infektioner, förgiftning, organsvikt och en rad andra komplikationer.

Aptahems VD, Mikael Lindstam, kommenterar: ”Det är glädjande att denna ansökan äntligen har tagit steget ut i ljuset och nu är offentligt tillgänglig. Ansökan skickades in den 3 oktober 2017 och beskriver våra forskningsresultat fram till ansökningstillfället. Offentliggörandet av dokumentet förenklar vår kommunikation med externa parter och underlättar informationsöverföringen vid fortsatta samarbets- och licensdiskussioner.”

PCT-ansökan med nummer WO/2019/068766 och dokumentet kan läsas i sin helhet via uppdaterade, offentligt tillgängliga patentdatabaser.

* Patent Cooperation Treaty, PCT, är en internationell överenskommelse som erbjuder möjligheten att med en enda ansökan, på ett språk, få nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsbedömning utförd av en myndighet för cirka 150 länder. För att en PCT-ansökan ska kunna leda till patent i enskilda länder behöver ansökan fullföljas hos respektive patentmyndighet i varje enskild geografi. En PCT-ansökan hanteras i en eller två internationella faser. Först görs en obligatorisk nyhetsgranskning, fas I, som resulterar i en internationell nyhetsgranskningsrapport. Därefter kan en ansökan väljas att genomgå en preliminär patenterbarhetsbedömning, fas II, som resulterar i en rapport om uppfinningens nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriella tillämplighet. Efter det fullföljs patentansökan i de länder som önskas. Varje land tillämpar sin egen patentlag vid den slutliga prövningen.

Källa: Patent och Registreringsverket (www.prv.se)

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar