BioStock-artikel publicerad 15 mars 2018

Report this content

Nytt regelverk väcker intresse för sepsis och svenska Aptahem

BioStock-artikel publicerad 15 mars. Klicka på länken för att öppna artikeln:

https://www.biostock.se/2018/03/nytt-regelverk-vacker-intresse-sepsis-och-svenska-aptahem/

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar