Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4

Report this content

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets VD Mikael Lindstam, CFO Ola Skanung och CSO Luiza Jedlina nyttjat samtliga av sina respektive teckningsoptioner av serie TO 4. Vidare har Aptahem erhållit information om att Bolagets största ägare Ivar Nordqvist har för avsikt att nyttja samtliga av sina teckningsoptioner av serie TO 4.

VD Mikael Lindstam, CFO Ola Skanung och CSO Luiza Jedlina har nyttjat samtliga sina teckningsoptioner av serie TO 4. Vidare har Aptahem erhållit information om att Bolagets största ägare Ivar Nordqvist har för avsikt att nyttja 1 340 000 teckningsoptioner av serie TO 4, motsvarande 21,10 procent av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 4.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 4 i sammandrag

  • Inlösenperiod: 25 oktober – 11 november 2019.
  • Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 2,2 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 6 350 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 4. Vid fullt nyttjande tillförs Aptahem totalt cirka 14 MSEK före emissionskostnader.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 7 november 2019.
  • Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 93,5 MSEK.

För ytterligare information:
Aptahem AB

Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar