VD, CFO och CSO köper och nyttjar ytterligare teckningsoptioner av serie TO 4

Report this content

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets VD Mikael Lindstam, CFO Ola Skanung och CSO Luiza Jedlina har köpt och nyttjat ytterligare teckningsoptioner av serie TO 4.

Den 4 november 2019 pressmeddelade Aptahem att VD Mikael Lindstam, CFO Ola Skanung och CSO Luiza Jedlina nyttjat samtliga sina teckningsoptioner av serie TO 4. I samma pressmeddelande informerade även Aptahem att Bolagets största ägare Ivar Nordqvist har för avsikt att nyttja 1 340 000 teckningsoptioner av serie TO 4, motsvarande 21,10 procent av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 4.

Nu har VD Mikael Lindstam, CFO Ola Skanung och CSO Luiza Jedlina köpt och nyttjat ytterligare teckningsoptioner av serie TO 4. Deras tidigare nyttjade teckningsoptioner tillsammans med de nu nyttjade teckningsoptionerna summerar till totalt cirka 100 000 teckningsoptioner av serie TO 4.

Handeln i teckningsoptioner av serie TO 4 pågår fram till och med imorgon, torsdag den 7 november 2019. Sista dag för att nyttja teckningsoptioner av serie TO 4 är på måndag den 11 november 2019. Notera att banker/förvaltare kan ha sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 tidigare. Vänligen kontakta respektive bank/förvaltare för mer information.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 4 i sammandrag

  • Inlösenperiod: 25 oktober – 11 november 2019.
  • Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 2,20 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 6 350 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 4. Vid fullt nyttjande tillförs Aptahem totalt cirka 14 MSEK före emissionskostnader.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 7 november 2019.
  • Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 93,5 MSEK.

För ytterligare information:
Aptahem AB

Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar