Aptic blir Nordens största betal-tech

Report this content

Två av landets största mjukvarubolag inom betal- och kreditjänster, Aptic och Asitis, går samman för att svara på den kraftigt stigande efterfrågan från konsument- och finansbolag.

”Betal- och kredittjänster kan idag ge bättre vinstmarginaler, kundnöjdhet och mer kostnadseffektiv tech. Därför väljer allt fler bolag ta kontroll över den egna finansiella infrastrukturen. Samtidigt vill fler bolag koppla ihop kedjan av tjänster, vilket ställer extra höga krav på hela vår bransch med mjukvarubolag och konsulter”, säger Knut Eirik Storsul vd Aptic.

Bolagen Aptic och Asitis, har levt sida vid sida i nästan 20 år. Idag bildar de Nordens största bolag inom betal- och kreditlösningar. De närmaste tre åren väntas bolaget dubbleras i storlek till över 300 medarbetare.

”När handeln flyttar från butik till nätet så har betaltjänster fått ett uppsving. Här finns en möjlighet för bolagen att markant öka sina marginaler, samtidigt utöka servicen och sänka kostnaderna. Utmaningen är att få många olika system att samagera på ett smidigt sätt in i hela organisationen”, säger Knut Eirik Storsul.

Aptics verksamhet finns idag i sex städer: Skövde, Stockholm, Trollhättan, Oslo, Amsterdam, och Århus.

”Kunderna finns i hela norra Europa. Våra sju orter har vi valt utifrån lokal kompetens och potentialen att rekrytera. Eftersom kompetensen vi söker ofta är kopplad till ett fåtal personer så är det också viktigt för oss att finns på många orter. Där kan vi sedan rekrytera in den kompetens vi behöver till hela koncernen”, säger Knut Eirik Storsul.

Eftersom vi i Norden ligger långt framme när det gäller näthandel och betaltjänster märker Aptic också av en växande efterfrågan från flera länder i Europa.

”Nyligen öppnade vi i Amsterdam. I Schweiz gjorde vi förra veckan första inbrytningen.  Flera av våra kunder vill att vi öppnar i fler länder. Här passar vår plattform och våra tjänster väl in för att växa med kunder ut i Europa”, säger Knut Eirik Storsul.

Näringslivet har senaste åren blivit avsevärt bättre på att använda betal- och kreditflödena mer effektivt. Nu tar flera bolag nästa steg och plockar hem tjänsterna för att själva få mer kontroll, service och bättre marginaler.

”Konsument- och finansbolag vill koppla ihop hela kedjan av finansiella tjänster, som kredit, leasing, faktura med mera. Det kommer att stärka bolagen för de stora utmaningarna närmaste årtiondet”, säger Knut Eirik Storsul.

För mer information eller kontakt med vd Knut Eirik Storsul, vänligen kontakta:

Åsa Nygren, kommunikationsansvarig, telefon +46 70 490 76 30, asa.nygren@aptic.se

Asitis är mjukvarubolaget som utvecklar lösningar för ledande nordiska aktörer inom factoring och inkasso. Med molntjänsten Cloudware erbjuder Asitis en lösning, som öppnar för en vidare digitalisering av finanstjänster. Bolaget har 50 medarbetare i Skövde.

Aptic är mjukvarubolaget som utifrån plattformen Arc erbjuder nordeuropeiska bolag kreditlösningar för e-handel, kontohantering, faktura, reskontra och inkasso. Aptic har drygt 120 medarbetare på kontor i Stockholm, Trollhättan, Skövde, Oslo, Aarhus och Amsterdam.

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Aptic och Asitis bildar Nordens största bolag inom betal- och kreditlösningar.
Twittra det här

Citat

Betal- och kredittjänster kan idag ge bättre vinstmarginaler, kundnöjdhet och mer kostnadseffektiv tech. Därför väljer allt fler bolag ta kontroll över den egna finansiella infrastrukturen. Samtidigt vill fler bolag koppla ihop kedjan av tjänster, vilket ställer extra höga krav på hela vår bransch med mjukvarubolag och konsulter.
Knut Eirik Storsul, vd Aptic