Aptic tar hem internationell stororder

Hollands största kredithanteringsföretag GGN väljer västsvenska systemleverantören Aptic som samarbetspartner för lanseringen en helt ny finansiell tjänst på den holländska marknaden. Aptic tog hem ordern i hård konkurrens med några av världens största affärssystemsleverantörer. 

GGN:s nya tjänst, fakturering och kundreskontrahantering, kompletterar företagets utbud av inkasso- och utmätningstjänster. GGN kan nu erbjuda marknaden ett heltäckande koncept inom kredithantering med Aptics systemlösning.

-        Inför valet av systemleverantör genomförde vi en noggrann förstudie där vi utvärderade de olika utvalda systemleverantörernas leverans för det som GGN önskar åstadkomma med den nya tjänsten. Valet föll på Aptic och Aptic ARC , ett system som erbjuder oss hög funktionalitet samtidigt som det ger oss stora möjlighet att agera flexibelt mot våra kunder, säger Rinus van Etten, styrelseledamot och affärsutvecklingsansvarig på GGN. - Vi valde Aptic ARC efter att ha förvissat oss om systemlösningens höga kvalitet, förklarar Rinus van Etten. - Det svenska bolaget Aptic är verkligen i framkant inom området och erbjuder GGN en lösning som inte är tillgänglig i Holland.

Samarbetet är ett långsiktigt partnerskap som förutom systemleverans och integration, också omfattar drift och löpande support. Arbetet med att integrera Aptic ARC kommer starta omgående och den nya tjänsten lanseras av GGN redan under hösten 2013.

Affärssystemet Aptic Arc är en unik helhetslösning som hanterar fordringar hela vägen från faktura till betalning. Modulerna för reskontra, factoring, fakturaköp och inkasso kombineras och anpassas för att ta tillvara det unika i varje företag.  Aptic Edge är reskontramodulen som designats för att hantera stora volymer fakturor och transaktioner, med full frihet i anpassningar till unika kundönskemål och prissättning.

-        Vi är stolta över att vi får vara med och bygga GGN’s nya tjänsteområde inom fakturering och reskontrahantering. Den typ av faktureringstjänster som GGN kommer erbjuda är helt nya för den holländska marknaden, säger Susanne Bruce, koncernchef för Aptic. - Stort fokus för oss blir att att överföra den djupa kunskap kring faktureringstjänster som finns i Sverige hos Aptic och våra medarbetare avslutar Susanne Bruce. 

För bilder och mer information, vänligen kontakta:

Susanne Bruce, Koncernchef Aptic AB, 070-828 24 27, susanne.bruce@aptic.se

Om Aptic AB:

Aptic, som är dotterbsolag till Stenhaga Invest AB, utvecklar affärssystem för kravhantering och är en av de ledande leverantörerna i Norden inom Recievable Management Services. I samma system omfattas moduler för fakturering, reskontraservice, factoring, fakturaköp och inkasso. Inom Aptic finns också Profact, Sveriges enda servicebolag för inkassobranschens kärnverksamhet. Totalt har Aptickoncernen ett 60-tal medarbetare med kontor i Skövde, Göteborg och Stockholm. www.aptic.se 

Om GGN:

GGN är en av de största kredithanteringsföretagen i Nederländerna.  GGN har ungefär 1350 medarbetare och mer än hälften av dem är inkassospecialister. Dessutom har GGN  150 utmätningsmän och 55 jurister. GGN har 27 kontor utspridda i landet och erbjuder ett komplett erbjudande av kredithanteringstjänster i hela landet: indrivning i egen verksamhet samt fullständig credit management bestående av: fakturering, rådgivning kring kreditprocesser, bemanning samt utbildning av kreditchefer. GGN’s  mission är att optimera sina kunders kassaflöden på ett socialt ansvarsfullt sätt, för att begränsa kreditrisker. www.ggn.nl