AQ Group AB (publ) håller årsstämma den 26 april 2018

Report this content

AQ Group AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 18.00 i Culturen, 4:e teatern, Sintervägen 4, Västerås. Registrering till årsstämman och servering av kaffe och smörgås påbörjas kl.17.00. 

Kallelsen till årsstämman, med förslag till dagordning bifogas i sin helhet till detta pressmeddelande och publiceras på bolagets webbplats www.aqg.se. Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 23 mars 2018.

För ytterligare information kontakta:
Styrelsens ordförande P-O Andersson, telefon 070-526 90 77

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2017 ca 5 500 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2017 hade AQ en omsättning på ca 4,0 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Prenumerera

Dokument & länkar