AQ Group AB förvärvar Trafotek

AQ Group AB har den 29 april 2019 tecknat ett avtal med Intera Partners Oy om att förvärva 100% av aktierna i LTI Holding Oy med dotterbolaget Trafotek Oy i Finland och dess dotterbolag Trafotek AS i Estland, Trafotek Suzhou Co, Ltd i Kina och Trafotek Power Eletronicos e Transformadores i Brasilien. Köpeskillingen är 28 miljoner euro på en skuldfri och kassafri bas (rörelsevärde).

Tillträde förväntas ske 3 juni 2019 under förutsättning att affären godkänns av de estniska och finska konkurrensmyndigheterna.

Trafotek är en ledande leverantör inom konstruktion och tillverkning av specialiserade kraftelektronikskomponenter, såsom reaktorer, transformatorer och filter för medium till höga effektnivåer. Trafoteks kunder är ledande aktörer inom kraftelektronik, industriell automation, förnybar energi och marin industri. Företagets huvudkontor och en produktionsanläggning ligger i Kaarina, Finland. Dessutom har Trafotek fabriker i Rae, Estland, i Itu, Brasilien och i Suzhou, Kina. De har också ett försäljnings- och FoU-kontor i Bremen, Tyskland. Företaget omsätter cirka 45 miljoner euro med en EBITDA-marginal på cirka 7%.

"Syftet med förvärvet är att utöka AQ: s kundbas och bredda vårt erbjudande inom induktiva komponenter. Trafotek har lång erfarenhet av krävande industrikunder och företaget passar utmärkt in i AQ-portföljen utan överlappningar. AQ och Trafotek kombinerat blir en stark aktör med teknik- och tillverkningsnärvaro i viktiga delar av världen", säger Anders Carlsson, koncernchef för AQ Group.

"I Trafotek ser vi affären som en förstärkning inför fortsatt utveckling av vårt företag och ett offensivt sätt att möta framtiden. Vi ser positivt på att vara en del av en större internationell koncern eftersom det ger ökade möjligheter att bredda och förbättra vårt erbjudande till kunderna och därmed stärka vår konkurrenskraft ", säger Petteri Saarinen, VD för Trafotek.

_______________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Anders Carlsson telefon, 070-513 42 99

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Anders Carlssons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl. 09:00 CEST.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2018 ca 6 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada och USA.

År 2018 hade AQ en omsättning på ca 4,7 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqg.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar