AQ Group AB reserverar 70 MSEK för konkurs i dotterbolag

På grund av den konkursansökan som dotterbolaget AQ Segerström & Svensson AB har lämnat in till Eskilstuna tingsrätt idag den 20 augusti, 2018 beräknas resultatet för AQ Group AB (publ.) belastas med engångskostnader i tredje kvartalet 2018.

Kostnader och nedskrivningar av engångskaraktär p.g.a. konkursen beräknas till 70 MSEK och kommer att belasta resultatet i tredje kvartalet 2018. Kostnader för avvecklingen av AQ Welded Structures och AQ Thailand har tagits löpande under året.

Som tidigare kommunicerats i samband med delårsrapporten för det andra kvartalet så har koncernen kontinuerligt haft förluster inom området plåtartiklar till kommersiella fordon i Sverige. Förlusten i AQ Segerström & Svensson AB har eskalerat och har belastat koncernens resultat med ca 30 MSEK under första halvåret 2018.

”Vi har under tio år gjort vårt bästa för att rationalisera verksamheten i AQ Segerström & Svensson. Personalen i bolaget har gjort allt de kan, men vi har tyvärr inte lyckats vända förlusterna”, säger Claes Mellgren, koncernchef i AQ Group AB.

AQ Segerström & Svensson omsätter ca 250 MSEK och har ca 180 anställda.

__________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Claes Mellgrens försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2018 kl.15:00 CET.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, erbjuder kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2017 ca 5 500 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2017 hade AQ en omsättning på 4,0 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

Om oss

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar