AQ Group AB:s (publ) årsredovisning för 2017 publicerad

AQ Group  har idag publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan: http://aqg.se/sv/investerare/finansiell-information/arsredovisning

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38
eller CFO, Mia Tomczak, telefon 070-833 00 80

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Claes Mellgrens försorg, för offentliggörande den 3 april 2018 kl. 10:15 CEST.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2017 ca 5 500 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2017 hade AQ en omsättning på ca 4,0 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Om oss

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Prenumerera