AQ Group AB:s (publ) årsredovisning för 2020 publicerad

Report this content

AQ Group AB (publ)  har idag publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020.

Årsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan: https://www.aqg.se/sv/investerare/finansiell-information/arsredovisning och är också bifogad detta pressmeddelande.

______________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Anders Carlsson telefon, 070-513 42 99 
eller CFO, Christina Hegg, telefon 070-318 92 48

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Anders Carlssons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 14:00 CET

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2020 ca 5 900 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada, USA, Brasilien och Tyskland.

År 2020 hade AQ en omsättning på ca 4,8 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Prenumerera

Dokument & länkar