AQ Groups bokslutskommuniké för 2017 presenteras torsdagen den 22 februari, 2018

AQ Group AB:s (Nasdaq Stockholm, Mid Cap) bokslutskommuniké inklusive delårsrapport Q4 för räkenskapsåret 2017, kommer att offentliggöras kl. 08:00 CET den 22 februari 2018.

En web- och telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 22 februari 2018. Rapporten presenteras av Claes Mellgren, CEO samt Mia Tomczak, CFO.

För att delta via web:

Gå till http://aqg.se/en/investor/conference

För att delta via telefon:

Ring +46 (0)8 505 218 69, och slå kod 21905179 några minuter före start.

Presentationen publiceras på: http://aqg.se/sv/aq-group/presentationer 

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38
eller CFO Mia Tomczak, telefon 070-833 00 80

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2016 ca 5 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2016 hade AQ en omsättning på ca 3,3 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Om oss

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar