AQ Groups delårsrapport för tredje kvartalet 2017 publiceras den 26 oktober

AQ Group AB:s (Nasdaq Stockholm, Mid Cap) delårsrapport Q3 för räkenskapsåret 2017, kommer att offentliggöras kl. 08:00 CET den 26 oktober  2017.

En web- och telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET torsdagen den 26 oktober. Rapporten presenteras av Claes Mellgren, CEO och  Mia Tomczak, CFO.

För att delta via web:

Gå till http://aqg.se/en/investor/conference

För att delta via telefon:

Ring +46 (0)8 505 218 69, och slå kod 47055588 några minuter före start.

Presentationen publiceras på: http://aqg.se/sv/aq-group/presentationer .

För ytterligare information kontakta:
Glen Nilsson, IR-ansvarig, telefon 070-654 40 03
 

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2016 ca 5 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2016 hade AQ en omsättning på ca 3,3 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Om oss

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar