AQ Segerström & Svensson AB ansöker om konkurs

Styrelsen för AQ Segerström & Svensson AB i Eskilstuna har konstaterat att det inte är möjligt att driva bolaget vidare och har därför sett sig tvingad att ansöka om att bolaget försätts i konkurs.

Ansökan om konkurs har inlämnats till Eskilstuna tingsrätt idag den 20 augusti, 2018.

AQ Group förvärvade inkråmet av dåvarande Segerström Automotive i januari 2009 efter en konkurs. Verksamheten i Eskilstuna har sedan 2009 haft lönsamhetsproblem. Under 2018 har förlusterna eskalerat och bolaget har haft ca 30 miljoner SEK i förluster under första halvåret.

”Ägarna har under snart tio års tid tillfört bolaget kapital, och då verksamheten fortsatt går med ökande förluster ser vi ingen annan utväg än att ansöka om konkurs”, säger Claes Mellgren, styrelseordförande i AQ Segerström & Svensson AB. ”Vi har gjort vårt bästa för att rationalisera verksamheten, men inte lyckats vända resultatet. Personalen har varit lojal och jobbat hårt, men konkurrensen är global och stenhård”, fortsätter Claes Mellgren.

AQ Group AB reserverar 70 MSEK för kostnader i samband med konkursen (se separat pressmeddelande).

_________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38 eller VD, Ivan Obrovac, telefon 070-382 08 70

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Claes Mellgrens försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2018 kl.15:00 CET

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ Segerström & Svensson

AQ Segerström & Svensson erbjuder kontraktstillverkning av verktygsbundna plåtkomponenter och sammansatta plåtkonstruktioner mest till fordonsindustrin. Bolaget har ca 180 anställda i Eskilstuna och omsätter ca 250 MSEK.


Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, erbjuder kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2017 ca 5 500 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2017 hade AQ en omsättning på 4,0 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

Om oss

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar