Inbjudan till presentation av AQ Groups delårsrapport den 16 juli

AQ Groups halvårsrapport publiceras den 16 juli klockan 08.00 CEST. Klockan 14.00 CEST samma dag anordnar AQ Group en telefonkonferens för analytiker, media och investerare.

Rapporten presenteras av AQ Groups VD och koncernchef Anders Carlsson. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att ansluta dig till mötet, öppna länken här .

eller

Ring in på telefonnummer +46 8 505 218 69, använd koden 365 089 837#.

Välkommen!

_______________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Anders Carlsson telefon, 070-513 42 99

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2020 klockan 09:30 CEST

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2019 ca 6 300 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada, USA, Brasilien och Tyskland.

År 2019 hade AQ en omsättning på ca 5,1 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqg.se

Taggar:

AQ