Inbjudan till presentation av AQ Groups delårsrapport den 21 oktober

Report this content

AQ Groups delårsrapport för januari-september 2021 publiceras den 21 oktober klockan 08.00 CET. Klockan 14.00 CET samma dag anordnar AQ Group en telefonkonferens för analytiker, media och investerare.

Rapporten presenteras av AQ Groups VD och koncernchef James Ahrgren och CFO Christina Hegg. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att ansluta dig till mötet, klistra in den här länken i webbläsaren

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZjY2NWFkYTktZjBkNi00ZTM1LWFiNTgtODU2YzhlNjEzYWI1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522dacfdbc5-9132-4277-a362-5adc1ae720a1%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cef1ebb9-9bb5-4b17-86a8-d3ff734a7d26%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=82b7cc84-910b-4b2c-9bcd-1f27bd8ecdb5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

eller

Ring in på telefonnummer +46 8 505 218 69, använd koden 519166093# .

Notera att du som deltagare kommer att synas även för övriga deltagare.

Välkommen!        

_________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, James Ahrgren telefon, 076-052 58 88 eller CFO, Christina Hegg, telefon 070-318 92 48

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 oktober 2021 klockan 08.00 CET.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2020 ca 5 900 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada, USA, Brasilien och Tyskland.

År 2020 hade AQ en omsättning på ca 4,8 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Prenumerera

Dokument & länkar