Inbjudan till presentation av AQ Groups Q2 delårsrapport den 15 juli, 2022

Report this content

AQ Groups delårsrapport för januari-juni 2022 publiceras den 15 juli klockan 08.00 CEST.
Klockan 09.00 CEST samma dag anordnar AQ Group en telefonkonferens för analytiker, media och investerare.

Rapporten presenteras av AQ Groups VD och koncernchef James Ahrgren och CFO Christina Hegg. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Klicka här för att ansluta till mötet

eller

Ring in på telefonnummer +46 8 505 218 69, använd koden 99674170# .

Notera att du som deltagare kommer att synas även för övriga deltagare.

Välkommen! 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, James Ahrgren telefon, 076-052 58 88 eller CFO, Christina Hegg, telefon 070-318 92 48

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2021 ca 6 500 anställda i Bulgarien, Polen, Sverige, Litauen, Estland, Kina, Ungern, Mexiko, Finland, Kanada, Indien, USA, Italien, Brasilien, Serbien och Tyskland.

År 2021 hade AQ en omsättning på ca 5,5 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqgroup.com

Prenumerera