Valberedningens förslag till styrelse i AQ Group AB

AQ:s valberedning kommer att föreslå Patrik Nolåker till ny styrelseordförande i AQ Group. Mellan 1988-2009 hade Patrik olika ledande positioner inom Atlas Copco och ABB. Under 2010-2012 var Patrik koncernchef för Alimak Hek Group AB och 2012-2016 koncernchef för Dywidag-Systems International S.A.R.L. Han är idag ledamot av AQ Group AB, Systemair AB, Outotec Oyj samt Dywidag-Systems International S.A.R.L’s styrelser.

Valberedningen föreslår även Annika Johansson-Rosengren som ny styrelseledamot i AQ Group. Annika är idag HR Director Region North Bombardier Transportation. Under 1995-2014 hade Annika en rad olika personalchefsroller inom Valeo och Bombardier. Mellan 2014-2017 var hon personalchef för ASSA ABLOY Scandinavia.

Valberedningen föreslår vidare Claes Mellgren som ny styrelseledamot i AQ Group. Claes är en av grundarna till AQ och sedan 2010 VD och koncernchef för AQ Group.

P-O Andersson har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval som styrelsens ordförande. P-O önskar dock fortsätta som styrelseledamot. Vidare föreslås omval av styrelseledamöterna Gunilla Spongh, Lars Wrebo samt Ulf Gundemark.

Hidayet Tercan har meddelat valberedningen att hon inte står till förfogande för omval.

Valberedningens ordförande Björn Henriksson (Nordea Fonder) säger i en kommentar: “Valberedningen är glada över att nu kunna föreslå en ny ordförande för AQ styrelse. Det är valberedningens uppfattning att vi i Patrik Nolåker hittat rätt person som ordförande i AQ, med den erfarenhet och kompetens företaget behöver för att fortsätta vår lönsamma tillväxt. Patrik har en stark bakgrund av värdeskapande i de bolag han drivit. Patrik har en bred internationell och industriell bakgrund från olika branscher och känner dessutom redan AQ mycket väl från sin tid i styrelsen mellan 2005-2010 samt från 2015 fram till dags datum. Med Annikas Johansson-Rosengrens breda erfarenhet inom HR och tillika ett starkt affärsmannaskap bedömer vi att hon kommer att bidra med kompletterande kompetens och erfarenhet till AQ Groups styrelse. Slutligen ser vi i valberedningen även mycket positivt på att vi även kommer att säkerställa kontinuiteten i bolaget med de två grundarna Per-Olof och Claes i styrelsen. Med dessa förändringar är det valberedningens uppfattning att bolaget ges rätt förutsättningar att realisera dess långsiktiga potential.

I AQ Groups valberedning ingår de tre röstmässigt starkaste ägarna Björn Henriksson, Nordea Fonder (valberedningens ordförande), P-O Andersson och Claes Mellgren.

För ytterligare information kontakta:
Styrelsens ordförande P-O Andersson, telefon 070-526 90 77

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom P-O Anderssons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:01 CET

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2017 ca 5 500 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2017 hade AQ en omsättning på ca 4,0 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Om oss

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar