• news.cision.com/
  • Aqilion/
  • Aqilion presenterar nya prekliniska data i Alnitak-programmet och visar unika resultat i en reumatoid artrit sjukdomsmodell

Aqilion presenterar nya prekliniska data i Alnitak-programmet och visar unika resultat i en reumatoid artrit sjukdomsmodell

Report this content

AQILION AB (publ) presenterar för första gången prekliniska data i Alnitak-programmet på konferensen BIO-Europe 2021. Alnitak-programmet fokuserar på hämning av målproteinet TAK1. Genom att direkt hämma TAK1 påverkas biologin bakom de inflammationsprocesser som uppkommer i olika autoimmuna sjukdomar. Aqilion presenterar nu positiva effektdata från studier i en reumatoid artrit (ledgångsreumatism) sjukdomsmodell med en av sina TAK1 hämmare. Det är första gången som en läkemedelslik substans som specifikt hämmar TAK1 uppvisar positiva data i en sjukdomsmodell och det stödjer den biologiska hypotesen att TAK1 är ett relevant målprotein för att behandla autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Målet med Alnitak-programmet är att utveckla ett oralt läkemedel som specifikt binder till och hämmar målproteinet TAK1. Det har visat sig att TAK1 (MAP3K7) fungerar som en huvudregulator för inflammatorisk signalering. Nyare vetenskapliga publikationer har även visat att TAK1 fungerar som en central förmedlare av NLRP3-signalering i humana celler. NLRP3 är den mest studerade inflammasomen, ett cellulärt komplex som bildas vid stress eller inflammation, och en dysfunktionell NLRP3-aktivering är involverad i skadlig inflammation och kopplad till många sjukdomar.

Aqilion har identifierat mycket potenta TAK1-hämmande substanser genom avancerad strukturbaserad molekylär design. Publika och interna data tyder på att dessa substanser är bland de mest potenta TAK1-hämmarna som är kända och som har läkemedelslika egenskaper. Alnitak-programmet bygger uteslutande på intern innovation och drivs som ett helägt program i Aqilion.

Resultaten från reumatoid artritmodellen visar att behandling med Aqilions TAK1-hämmare ger mycket tydliga och signifikanta effekter på sjukdomsmarkörer i jämförelse med både obehandlade kontroller och ett väl beprövat läkemedel som finns på marknaden idag. Effekten är dosberoende och data visar att behandlingen var väl tolererad i den valda sjukdomsmodellen. Det återstår dock ytterligare studier för att analysera och sammanfatta eventuella biverkningar samt för att nominera en klinisk läkemedelskandidat.

Aqilion presenterar nu Alnitak-programmet till potentiella partners bland annat vid den digitala konferensen BIO-Europe den 25 - 28 oktober.

- Det är fantastiskt roligt att vi nu har nått denna milstolpe med data som tydligt visar på en signifikant effekt och som ger Alnitak en unik positionering inom inflammation. Vi har som målsättning att nominera en läkemedelskandidat under 2022 och att därefter inleda de förberedande studierna som krävs inför den kliniska utvecklingen. Resultaten så här långt bekräftar att vi besitter en intern innovationskraft och har förmågan att välja innovativa projekt som vi har möjlighet att driva effektivt och framgångsrikt. Alnitak-programmet  har dessutom stor strategisk och marknadsmässig relevans, säger Sarah Fredriksson, vd på Aqilion.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com

Taggar:

Prenumerera