Aqilion rekryterar Martin Johansson som expert inom läkemedelskemi

Martin Johansson har en doktorsexamen i organisk kemi från Lunds universitet där han i dag är docent vid Centre for Analysis and Synthesis. Han har nästan 20 års erfarenhet från läkemedelskemi och kommersiell utveckling av nya läkemedel. Martin har tidigare innehaft positioner som seniorforskare inom AstraZenecas organisation för tidig forskning och utveckling (Discovery R&D), i Södertälje; forskningschef, Chief Scientific Officer, på Respiratorius AB som utvecklar läkemedel inom cancer och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) samt Assistant Professor vid Department of Chemistry Trent University, Peterborough i Kanada. De senaste åren har Martin arbetat på konsultbasis i flera utvecklingsbolag, bland annat som projektledare för Glactone Pharma AB, ett av Aqilions projektbolag. Martin tillträder i augusti sin tjänst som Senior Director Medical Chemistry i Aqilion.- Martin Johanssons gedigna expertiskompetens inom läkemedelskemi blir ett viktigt och starkt tillskott till Aqilions analysförmåga av nya projektidéer. Hans breda erfarenhet från utveckling av tidiga läkemedelsprojekt inom flera olika sjukdomsområden och indikationer blir en stor tillgång också för drivkraften i vår pipeline. Vi är mycket glada över att Martin har valt att arbeta i Aqilions team och jag ser fram emot ett spännande samarbete framöver, säger Sarah Fredriksson, vd i AQILION AB.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, vd för AQILION AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com


Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.aqilion.com.

Om oss

Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Vår uppgift är att identifiera innovationer baserade på gedigen forskning med tydlig biologisk förankring som möjliggör nya läkemedel och som erbjuder både klinisk relevans och patientnytta. Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag. Vi utforskar nya vetenskapliga rön som beskriver de biologiska underliggande mekanismerna för att identifiera lovande läkemedelskandidater. Bolaget är främst verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling. Målet är att visa den kliniska potentialen i den medicinska innovation för att attrahera industriella partners och köpare, som i sin tur har kapacitet att fortsätta klinisk utveckling och ta läkemedlet till patienterna. AQILION AB är ett svenskt privatägt bolag med huvudkontor i Helsingborg. Besök vår webbplats, www.aqilion.com

Prenumerera

Dokument & länkar