• news.cision.com/
  • Aqilion/
  • Aqilion stärker bolagets läkemedelsprojekt Alnitak inom kronisk inflammation genom fördjupat samarbete med forskare vid Örebro universitet

Aqilion stärker bolagets läkemedelsprojekt Alnitak inom kronisk inflammation genom fördjupat samarbete med forskare vid Örebro universitet

Report this content

Aqilion meddelar idag att bolaget inlett ett utvidgat samarbete med professor Eva Särndahl och universitetslektor Alexander Persson vid avdelningen för Medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Aqilion fokuserar på sjukdomar där kronisk inflammation är en viktig komponent i sjukdomsmekanismen. Inflammation är en av kroppens försvarsmekanismer mot skadliga faktorer som bakterier, virus eller mekanisk skada på celler. Det finns olika tillstånd av inflammation. Den kan vara av akut karaktär då inflammationen verkar för att bekämpa t ex en virusinfektion. Inflammation kan också ha en mer utdragen kronisk verkan som i sig kan leda till svåra sjukdomstillstånd som t ex ledgångsreumatism, inflammatoriska tarmsjukdomar, sjukdomar i centrala nervsystemet som Alzheimers sjukdom och även vissa cancerformer.

Samarbetet med forskningsgruppen vid Örebros universitet har fokus på inflammasomer, ett proteinkomplex, som är centrala komponenter i vårt medfödda immunförsvar. Inflammasomerna spelar en viktigt roll genom att producera inflammatoriska ämnen, vilka styr den inflammatoriska processen som leder till rekrytering av immunceller till områdena av infektion. Alnitak som är ett av Aqilions tidiga läkemedelsprojekt drivs med syftet att påverka inflammasomerna så att de inflammatoriska reaktionerna dämpas. Forskningssamarbetet ger båda parter nya kunskaper om inflammasomens biologiska funktion och dess inverkan på kroniska inflammatoriska sjukdomar.

- Jag är väldigt glad över att vi har möjlighet att samarbeta med Eva och Alexander och deras forskningsgrupp. Efter våra inledande gemensamma prekliniska studier har vi nu beslutat att satsa mer resurser på ett utökat samarbete. Genom att arbeta tillsammans och fördjupa vår kunskap om  inflammasomers biologi kan vi dels verifiera våra läkemedelskandidaters egenskaper i en effektiv och professionell extern forskningsmiljö och dels få ny kunskap och ideér till den fortsatta utvecklingen av vår pipeline, säger Sarah Fredriksson, vd för Aqilion.

- Vår forskning stärks av externa samarbeten i olika nätverk, såväl inom akademi som industrin. Det gynnar kreativiteten, breddar kunskap och öppnar nya dörrar för yngre medarbetare som är på väg in i en karriär som forskare. Därför är vi glada över Aqilions intresse av fördjupad kunskapsutbyte och samproduktion kring inflammasomen och dess funktion, säger Eva Särndahl, professor vid avdelningen för Medicinska vetenskaper vid Örebros universitet.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com

Om iRiSC - Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre
Eva Särndahl och Alexander Persson har sin forskningsverksamhet i forskningsmiljön iRiSC (Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre) som startades 2013 av forskare inom inflammation/infektionsforskning vid Örebro universitet och Örebro universitetssjukhus i samarbete med nationella och internationella forskarkollegor. Deras forskning fokuserar på ett translationellt förhållningssätt där biomedicin och klinisk erfarenhet samverkar inom flertalet kunskapsområden såsom bakterie- och partikel-inducerad inflammation och centrala sjukdomsmekanismer och signalsystem i vårt medfödda immunförsvar.Målet med forskningen är att förstå immunförsvarets mekanismer, med ett tydligt fokus på inflammsomens reglering, för att kunna använda den kunskapen för att hitta strategier att modulera kroppens eget maskineri vid ett felreglerat, otillräckligt eller för kraftfullt inflammationssvar. www.oru.se/iRiSC

Taggar: