Aqilion stärker sitt operationella team i linje med bolagets forskningsstrategi

Report this content

Aqilion meddelar idag att bolagets nuvarande ordförande Johan Lund kommer att ingå i det operationella teamet i rollen som Chief Scientific Officer från och med den 1 mars. Johan Lund kommer främst att bidra med sin expertis inom forskningsområdet inflammation som är Aqilions prioriterade forskningsområde.

Aqilions förändringsresa innebär att bolaget har gått från att ha varit ett bolag som investerat i uppstartsbolag till att själva starta helägda projekt med potential att bryta ny mark i utvecklingen av innovativa behandlingar för patienter med sjukdomar inom främst området inflammation. Affärsmodellen innebär att Aqilion ska driva dessa projekt internt från preklinisk fas till tidig klinisk utveckling, då större läkemedelsbolag kan vara intresserade av att förvärva dem. En del i Aqilions strategi är att fokusera hårdare på vissa sjukdomsområden. Valet har fallit på sjukdomar där inflammation är en viktig komponent i sjukdomsmekanismen.

- Inflammation är ett område där nya biologiska forskningsrön gör det möjligt att angripa allvarliga sjukdomar på nya sätt. Det är också ett sjukdomsområde där det finns ett stort behov av nya, effektiva och säkra behandlingar. Jag är övertygad om att Johans kompetens, erfarenhet och kontaktnät kommer att få stor betydelse för Aqilions fortsatta utveckling och framgång. Mina medarbetare och jag är oerhört stolta och glada över att Johan kommer att ingå i vårt operativa team, säger Sarah Fredriksson, vd för Aqilion.

- I min roll som ordförande för Aqilion har jag fått både god insyn i och ett stort intresse för Aqilions verksamhet. Aqilion har idag tre interna tidiga forskningsprojekt och det är oerhört spännande att nu få möjlighet att bidra mer operativt tillsammans med Aqilions kompetenta och erfarna kärntrupp till projektens framgång. Vår ambition är att snabbt föra projekten framåt och omsätta innovationerna i patientnytta och kommersiellt värde, säger Johan Lund, Aqilions styrelseordförande och tillträdande Chief Scientific Officer.

Johan Lund har sin läkarutbildning och PhD från Karolinska Institutet. Han bedrev post-doktorala studier vid UT Southwestern Medical Center i USA 1987-1989 och blev docent vid Karolinska Institutet 1990 samt professor vid Universitetet i Bergen 1996. Sedan 1999 har han varit verksam inom läkemedelsforsking och utveckling.  Senast har han varit Vice President Translational R&D vid Celgene, i Cambridge, Massachusett, USA, med ansvar för tidig forskning och utveckling inom inflammation och immunologi. Tidigare befattningar inkluderar Chief Scientific Officer, Immunoscience Research Unit på Pfizer, Cambridge, MA, samt 14 år på AstraZeneca i ledande befattningar i Sverige och Storbritannien som Vice President CNS & Pain Innovative Medicines Science och Vice President Respiratory and Inflammation Research. Han är med-grundare av KyNexis Medicine Development AB, grundare av MBS Pharma samt styrelsemedlem i Olink Proteomics, NEOGAP Therapeutics och Genagon.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com

Taggar: