Aqilions projektbolag Adenovir Pharma likvideras

Report this content

Idag meddelar AQILION AB att vid en extra bolagsstämma i projektbolaget Adenovir Pharma AB togs beslutet att likvidera bolaget. Beslutet innebär att likvidationen inleds den 1 november 2019.   

Adenovir Pharma har utvecklat en antiviral läkemedelskandidat (APD-209) för behandling och potentiellt även förebyggande av den smittsamma ögonsjukdomen epidemisk keratokonjunktivit (EKC) som orsakas av virus. Fas 2-prövningen med ADP-209 gav inte några konklusiva resultatet. Patientunderlaget i studien var otillräckligt för att nå statistisk signifikans. Detta har försvårat det fortsatta utvecklingsarbetet och möjlighet till avyttring av projektet.  

- Det är alltid en besvikelse när ett projekt inte utvecklas som man önskar. För att lyckas bäst med ett läkemedelsutvecklingsprojekt krävs solid vetenskap och stegvis datadriven forskning och utveckling. I Adenovir Pharmas fall startades bolaget ur god innovativ forskning och projektet har utvecklats enligt plan fram till fas 2-studien. Att visa att en helt ny innovativ behandling fungerar i patienter är ju det mål som man arbetar mot under hela utvecklingsfasen och hur man än planerar studien är det först när man genomfört prövningen som man vet hur bra effekt som kan uppnås. I Adenovir Pharmas fall räckte inte studieresultatet till att motivera varken en köpare eller befintliga ägare till att driva projektet vidare i nya kliniska studier vilket har bidragit till beslutet om frivillig likvidation, säger Sarah Fredriksson, styrelseordförande i Adenovir Pharma AB och VD i AQILION AB. 

Adenovir Pharma AB startades 2008 av AQILION AB (då under bolagsnamnet Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) tillsammans med dess partners och innovatörerna bakom projektidén. Aqilion har sedan starten fortsatt att vara den största ägaren i Adenovir Pharma.  

För mer information, vänligen kontakta 
Sarah Fredriksson, styrelseordförande i Adenovir Pharma AB och VD i AQILION AB,  
070 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om AQILION AB 
Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.aqilion.com

Prenumerera

Dokument & länkar