Kända livsmedelsprofiler tar plats i styrelsen för Ceres

Aqilles Investägda Ceres i Skåne AB utser tidigare VDn för Skånemejerier, Rolf Bjerndell, till ny styrelseledamot och Gunnar Lundgren med bakgrund inom Nestlé och Findus, till styrelseordförande.

Gunnar Lundgren har haft flera ledande befattningar inom Nestlé och Findus. Bland annat var han mellan 1996 och 2000 direktör för Supply Chain inom Nestlé Norden. Sedan 2004 är han managementkonsult på Qeep Consulting där han drivit flera projekt inom livsmedelsområdet. Gunnar Lundgren är också aktiv inom Livsmedelsföreningen samt ordförande i ägarstiftelsen för branschtidningen Livsmedel i Fokus.

Rolf Bjerndell var under åren 1994-2005 VD för Skånemejerier och har därefter bland annat varit VD för Probi och Oatly. Idag är han aktiv inom flera styrelser och även verksamhetsansvarig för Skånes Livsmedelsakademis entreprenörsråd samt styrelseordförande i Almi Skåne AB.

”Med Gunnar och Rolf i styrelsen för Ceres i Skåne får vi personer med stor erfarenhet från livsmedelsbranschen i Sverige. Deras kompetens och nätverk kommer att vara ovärderligt när vi utvecklar Ceres i Skåne till att bli en ledande kontraktstillverkare och utvecklare av livsmedel i Sverige”, säger Anders Holm, VD för Aqilles Invest som äger Ceres i Skåne AB.

För mer information, kontakta:

Anders Holm, VD Aqilles Invest

Tel. 0703-104317, e-mail: Anders.holm@aqilles.com

Ebba Åsly Fahraeus, Kommunikationschef Aqilles Invest

Tel. 0734-000433, e-mail: Eaf@aqilles.com

Ceres i Skåne driver och utvecklar effektiva produktionsenheter för tillverkning av livsmedel. Ceres i Skåne finns i Helsingborg och har genom dotterbolag en omsättning på 130 mkr. Vår vision är att bli en ledande kontraktstillverkaren och utvecklare av livsmedelsprocesser för nordisk livsmedelsindustri och handel då det gäller att förse konsumenter med högkvalitativa livsmedel. Mer information finns på www.ceres.se.

Aqilles Invest tillför helhjärtat engagemang och kapital i mindre och medelstora onoterade bolag med potential för nya resultatnivåer och tillväxt. Bland portföljbolagen finns Qeep Consulting, Motala Train, Motala Verkstad, Joblink, Lunicore och Ceres i Skåne. Mer information finns på www.aqilles.com.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar