Fotograf Katrin Furuvik, På fotot Mikael Yllman, Teknikansvarig VVS på Statens fastighetsverk


Fotograf Katrin Furuvik, På fotot Mikael Yllman, Teknikansvarig VVS på Statens fastighetsverk

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Om Aquasol: Aquasol AB är Sveriges ledande tillverkare av planglasade solfångare. Aquasol är verksamt inom Cleantech och har ett stort engagemang inom energi- och miljösektorn. Via ett rikstäckande nät av utvalda certifierade återförsäljare och samarbetspartners erbjuder Aquasol kostnadseffektiva solvärmesystem för villa och kommersiella fastigheter.Aquasol har genom sin verksamhet Arnes Plåtslageri stor kunskap och erfarenhet gällande alla i branschens förekommande plåtslageriarbeten inte minst takarbeten som gett Aquasol unika erfarenheter även för montage av solpaneler på alla typer av tak. Omsättning 2008 på 15 MSEK, 12 anställda. Butik och HK i Örebro. Huvudägare: Susanne Andersson. Medlemmar i Svensk Solenergi, PLR.