Nya ägare av Sveriges största oberoende emissionsinstitut Aqurat Fondkommission

Aqurat Fondkommission AB har sedan augusti fått nya ägare. Köpare är Carl-Magnus Kindal med familj, Michael Lindström och Mattias Larsson och säljare är det på Spotlight Stock Market listade investeringsföretaget Transferator AB.

I samband med ägarbytet har Carl-Magnus Kindal tillträtt som styrelsens ordförande och Michael Lindström som ordinarie ledamot. I styrelsen sitter sedan tidigare Carl Norén, VD för Aqurat Fondkommission.

- Vi är mycket glada att få möjlighet att vidareutveckla Aqurat från en redan stark position på marknaden som en oberoende fondkommissionär, ett oberoende som är självskrivet även i fortsättningen. Vi ser stora möjligheter att kunna bidra med vår erfarenhet av kapitalmarknaden, säger Carl-Magnus Kindal som har lång erfarenhet av kapitalmarknaden som VD för finans- och värdepappersbolag och är f.n. ordf. för Göteborg Corporate Finance och Bankirfirman Willgodt Kullgren.
- Vi ser en möjlighet till värdeskapande genom att omsätta vår kapitalmarknadserfarenhet, när vi går in som ägare i Aqurat , fortsätter Carl-Magnus Kindal.

 
Aqurat Fondkommission är Sveriges största oberoende emissionsinstitut. Aqurat är fristående från banker och Corporate Finance-aktörer. Bolaget bedriver heller ingen egen aktiehandel eller fondförvaltning. Aqurat erbjuder företag, noterade såväl som onoterade, emissionstjänster och transaktionsrådgivning med hög kvalitet och personlig service.

- Jag ser stora möjligheter och med tillförsikt fram emot att vidareutveckla vår affär tillsammans med våra nya erfarna ägare som redan visat stort engagemang och det känns mycket positivt att påbörja samarbetet, säger Carl Norén, VD för Aqurat Fondkommission sedan 2016.

  
Även köparna Michael Lindström och Mattias Larsson har lång erfarenhet från kapitalmarknaden. Michael har varit verksam inom Corporate Finance sedan 1988 med gedigen erfarenhet från strukturerat lednings- och styrelsearbete och är idag styrelseledamot och delägare i ett antal noterade och onoterade bolag. Mattias har även internationell erfarenhet av kapitalmarknaden och är sedan fem år verksam inom Corporate Finance, med fokus på ägarledda bolag.

För ytterligare information, vänligen vänd dig till

Carl-Magnus Kindal, 070-517 05 51, cmk@gcf.se

Carl Norén, 070-999 85 58, carl.noren@aqurat.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar