Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, Blekinge län december 2017

I dag publiceras Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik för Blekinge län i december. Här hittar du en kort sammanfattning av uppgifter om vad som händer på arbetsmarknaden i länet
 

Bifogat finns en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

Kort om arbetsmarknaden för Blekinge län december 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2016.

 • 10,3 procent var inskrivna som arbetslösa (10,7).* Sammanlagt 7 636 personer (7 848) varav 1 611 inom etablering (1 795).
 • 17,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (20,4).* Sammanlagt 1 429 personer (1 677) varav 316 inom etablering (351).
 • 3 472 personer var öppet arbetslösa (3 602) varav 930 inom etablering (1 122).
 • 4 164 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 246) varav 681 inom etablering (673).
 • 356 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (540) varav 32 inom etablering (147).
 • 529 personer fick arbete (527) varav 40 inom etablering (40).
 • 7 personer varslades om uppsägning (7).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för januari publiceras 12 februari kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Victor Tanaka, analytiker, Arbetsförmedlingen, 010-487 67 09
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, Arbetsförmedlingen, 010-486 97 20
Följ oss på Twitter: @PressAf

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Blekinge
 • Lena Lithner Soutkari

  Regional press- och informationsansvarig


  010-486 9720