Arbetsgivare i Blekinge anställer personer med funktionsnedsättning, men fler behövs

Trots en stark arbetsmarknad och stor efterfrågan på arbetskraft ligger arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning kvar på en hög nivå. I Blekinge jobbar Arbetsförmedlingen för att få fler arbetsgivare att se kompetensen även hos dessa personer. Tisdag 4 juni berättar tre arbetsgivare om sina erfarenheter på en pressträff i Karlskrona. Vilka fördelar och utmaningar finns med en breddad rekrytering?

På pressträffen deltar Kasak, Svets och Smide och 1:a omtanken samt Emma Stahre, enhetschef på Arbetsförmedlingen med ansvar för rehabiliteringsfrågor i Blekinge och Tania Sarmiento, företagsrådgivare.  

Tid: Tisdag 4 juni kl 9.30-10.30
Plats: Arbetsförmedlingen, entreplan, Karlskrona.

Fakta: Sedan 2018 driver Arbetsförmedlingen en långsiktig kommunikationsinsats (Gör Plats) för att bidra till att fler personer med funktionsnedsättning får jobb. Bakgrunden till kampanjen är ett regeringsuppdrag.  Läs mer om kampanjen

Bland människor med funktionsnedsättning är andelen sysselsatta 62 procent jämfört med 82 procent hos övriga befolkningen, enligt statistik från SCB (2016). Arbetslösheten är högre bland personer med funktionsnedsättning och färre arbetar heltid än genomsnittet. Situationen har varit närmast oförändrad de senaste 10 åren. Läs mer

En undersökning bland 914 arbetsgivare visar att okunskap och förutfattade meningar ligger bakom många arbetsgivares ointresse för att anställa personer med funktionsnedsättning. Rapporten finns på Arbetsförmedlingens webbplats

Arbetsförmedlingens arbetar både med attityder kring rekrytering och stöd som kan underlätta rekrytering i form av hjälpmedel, anpassning av arbetsplats och anställningsstöd.

För information:Tania Sarmiento, företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen, 010-486 92 38

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Blekinge
  • Lena Lithner Soutkari

    Regional press- och informationsansvarig


    010-486 9720

Prenumerera