Arbetslösheten minskar i Blekinge

 

Utvecklingen på Blekinges arbetsmarknad är fortsatt positiv. I april minskade arbetslösheten minskade jämfört med förra året och trots en svag nedgång anmäldes många lediga platser. Efter rekordhöga nivåer har istället inflödet i etableringen dämpats rejält och i april skrevs 64 personer in. Även i april ökade antalet anställningar med stöd, vilket gäller både nystartsjobb och personer med funktionsnedsättningar.

– När färre personer skrivs in i etableringen har vi bättre möjlighet att ge all det stöd de behöver. I gruppen utomeuropeiskt födda är arbetslösheten hög, men vi vill att fler kan få del av högkonjunkturen genom att komma ut via praktik och rekryteringsutbildningar. Vi jobbar också aktivt för att få både fler ungdomar och nyanlända att utbilda sig inom framtidsyrken, säger David Fridlund, chef på Arbetsförmedlingen i Blekinge.

I april fick 800 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge arbete, vilket är 75 personer färre än april för ett år sedan. De senaste månaderna har fler personer fått arbete jämfört med året innan.

Arbetslösheten minskade i Blekinge

7 300 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av april vilket är en minskning med 398 personer och motsvarar 9,9 procent av arbetskraften. 1 790 personer av dessa var inskrivna in i etableringsuppdraget, d.v.s. nästan var fjärde av samtliga inskrivna arbetslösa i länet. I april minskade arbetslösheten i alla Blekinges kommuner förutom en marginell ökning i Ronneby (+1 procent), medan den ökade i riket som helhet. Den relativa arbetslösheten i april för länets kommuner och förändringen i antal:

• 9,6 procent i Karlshamn (- 31 personer jämfört med april 2016)

• 8,4 procent i Karlskrona (- 254 personer)

• 11,2 procent i Olofström (- 59 personer)

• 13,8 procent i Ronneby (+13 personer)

• 8,7 procent i Sölvesborg (- 67 personer)

Ungdomsarbetslösheten stadigt nedåt  

I april var 1 380 personer i åldern 18-24 år utan arbete, vilket är 311 färre än för ett år sedan och motsvarar 17,2 procent av arbetskraften. Även om Blekinge har landets näst högsta ungdomsarbetslöshet är trenden positiv med en stadig minskning. Utvecklingen bromsas upp av att ökningen av utomeuropeiskt födda i gruppen. Alla kommuner har en ungdomsarbetslöshet långt över riksgenomsnittet (10 %).

– Även om Blekinge har fortsatt hög ungdomsarbetslöshet, kommer många vidare via kortare jobb, praktik eller studier för att så småningom få ett stadigare fotfäste på arbetsmarknaden. Här är samarbetet med kommunerna oerhört viktigt och vi i Blekinge har en vilja att samverka och vi är duktiga på att samarbeta kring ungdomarna, säger David Fridlund.

Många lediga platser trots svag minskning

I april anmälde länets arbetsgivare 2 430 lediga platser, vilket är färre (-271) jämfört med för ett år sedan. Både vanliga platser samt vikariats- och ferieplatser minskade. Sedan halvårsskiftet 2016 är trenden svagare inflöde av nyanmälda platser, men förra året var antalet anmälda vikariats- och ferieplatser exceptionellt många.

Fler varsel i april
Under april varslades 64 personer om uppsägning i Blekinge. De senaste tolv månaderna har i genomsnitt 34 personer varslats per månad.

Kort om arbetsmarknaden för Blekinge län april

Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2016

 • 9,9 procent var inskrivna som arbetslösa (10,5 %)*, sammanlagt 7 300 personer (7 700) varav  1 790 inom etablering  (1 530)
 • 17,2  procent av ungdomarna var inskrivna som arbetslösa (20,6 %)*, sammanlagt  1 380  personer  (1 700) varav  359 inom etablering  (221)
 • 3 240 personer  var öppet arbetslösa (3 150) , varav 1 070 inom etablering  (915)
 • 4 440 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 540), varav 725 inom etablering  (615)
 • 263  personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (325), varav 41 inom etablering  (70)
 • 802  personer fick arbete (877), varav  29 inom etablering  (15)
 • 64 personer varslades om uppsägning  (17)

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för maj publiceras 15 juni kl. 8:00

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: David Fridlund, chef Arbetsförmedlingen Blekinge 010-488 17 09
För information: Victor Tanaka, analytiker, 010-487 67 09
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, pressansvarig, 010-486 97 20

Följ oss på Twitter: @PressAf

 

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Blekinge
 • Lena Lithner Soutkari

  Regional press- och informationsansvarig


  010-486 9720