Fortsatt stark minskning av Blekinges arbetslöshet

Report this content

Arbetslösheten fortsätter att minska starkt i Blekinge. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 300 personer, vilket är en större minskning än mellan 2017 och 2018. På riksnivå bromsar minskningen av arbetslösheten, men denna utveckling syns inte i Blekinge.

 

– Vi har under en längre period sett en stark arbetsmarknad och antalet arbetslösa män har minskat med 7 procent (300 personer) på ett år. Antalet kvinnor har också minskat, men mindre kraftigt (-1 procent). Andelen arbetslösa fortsätter dock att vara något lägre för kvinnor (9,0%) än för män (9,4%). Dock ser skillnaden mellan könen ut att minska säger Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker.

För arbetslösa som är utrikes födda minskar andelen arbetslösa både bland kvinnor och män. Bland utrikesfödda kvinnor har andelen arbetslösa minskat med knappt en procentenhet till 31,1 procent. Bland de utrikesfödda männen har andelen arbetslösa minskat med 4,4 procentenheter till 28,9 procent.

Kort om mars 2019, Blekinge län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018)

  • 9,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,7).* Sammanlagt 7 030 personer
    (7 340).

  • 13,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,2).* Sammanlagt 1 130 personer (1 280).

  • 2 900 personer var öppet arbetslösa (3 050).

  • 4 130 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 300).

  • 310 personer anmälde sig som arbetslösa (300).

  • 630 inskrivna fick arbete (750).

  • 30 personer varslades om uppsägning (90).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april publiceras 14 maj kl. 6:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

                                                                                   

För information: Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 09
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, pressekreterare, 010-486 9720