Månadsstatistiken för Blekinge län för februari 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för februari 2018 i korthet för Blekinge län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om februari 2018 Blekinge län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2017)

  • 9,9 procent var inskrivna som arbetslösa (10,5).* Sammanlagt 7 511 personer (7 754) varav 1 148 inom etablering (1 818).

  • 15,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (19,0).* Sammanlagt 1 344 personer (1 559) varav 246 inom etablering (348).

  • 3 121 personer var öppet arbetslösa (3 501).
  • 4 390 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 253) varav 564 inom etablering (773).

  • 319 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (404).

  • 692 personer fick arbete (762) varav 29 inom etablering (28).
  • Inga personer varslades om uppsägning (63).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för månad publiceras 11 april kl. 8.00

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

 

För mer information: Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen, 010-487 67 09
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, Arbetsförmedlingen, 010-486 97 20