Tre mässor i Karlskrona med fokus på sommarjobb, utbildning och vården

I februari lägger Arbetsförmedlingen i Karlskrona extra fokus på rekrytering och utbildning med ett nytt mässkoncept. Tre torsdagar i rad erbjuds mässor på samma tid och plats. Tema är Sommarjobb (1 februari), Utbildning(8 februari) och Vård (15 februari). Alla intresserade är välkomna oavsett om man söker jobb, vill veta mer om utbildning eller prata framtidsplaner.

Till sommarjobbsmässan kommer arbetsgivare från olika branscher i Karlskrona som behöver rekrytera inför sommarsäsongen. Drygt 1000 jobb finns att söka. På mässan är det enkelt för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra inför sommarens rekryteringar.

Utbildningsmässan har fokus på att arbetssökande träffar representanter från regionala arbetsmarknadsutbildningar, högskolor och folkhögskolor för att få en bra inblick i utbildningsutbudet i närområdet. Allt fler jobb på dagens arbetsmarknad kräver utbildning och betydligt fler behöver satsa på gymnasieskolans yrkesprogram eller högskoleutbildning.

Vårdmässan vänder sig till alla som är intresserade av eller vill veta mer om att arbeta inom vården. Både utbildare och arbetsgivare med rekryteringsbehov finns på plats. Inom vårdsektorn finns ett stort antal bristyrken och situationen väntas förvärras framöver. Mässan är ett sätt att få fler arbetssökande att bli intresserade.

Tid:

  • Torsdag 1 februari – Sommarjobbsmässa kl. 13-16
  • Torsdag 8 februari – Utbildningsmässa kl. 13-16
  • Torsdag 15 februari – Vårdmässa kl. 13-16

Plats: First Hotell Statt i Karlskrona

Bra tips om att söka sommarjobb finns på Arbetsförmedlingens webbplats

För information:  
Maria Berg, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen Blekinge, 010-488 52 07
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720


https://www.facebook.com/ArbetsformedlingenBlekinge/

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Blekinge
  • Lena Lithner Soutkari

    Regional press- och informationsansvarig


    010-486 9720

Prenumerera

Dokument & länkar