Unga gynnas av stark arbetsmarknad i Blekinge

Även i april fortsatte arbetslösheten att minska starkt i Blekinge och på ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 300 personer. Det är en större minskning än mellan 2017 och 2018. Även den långsiktiga trenden med allt färre inskrivna arbetslösa ungdomar fortsätter. Unga har gynnats av en bättre arbetsmarknad.

– Trots att Blekinges ungdomsarbetslöshet fortfarande är hög är det positivt att den stadigt minskar. I slutet på april var 1 100 personer i åldrarna 18-24 år inskrivna som arbetslösa, vilket är en minskning med 140 personer sedan april 2018, säger Anna Hansen, arbetsmarknadsanalytiker.

Arbetslösheten för ungdomar 18-24 år var i april 12,9 procent av arbetskraften, jämfört med 14,5 procent för ett år sedan. Det är fortsatt stora skillnader mellan arbetslösheten för kvinnor och män 18-24 år. Andelen arbetslösa unga kvinnor är 11,2 procent mot 14,3 procent bland de unga männen i länet.

Det finns fortfarande chans att få sommarjobb – information och tips på Arbetsförmedlingens webbplats.

Kort om april 2019, Blekinge län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2018)

 • 9,0 procent var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 6 800 personer (7 100).
 • 12,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,5).* Sammanlagt 1 100 personer (1 200).
 •   2 700 personer var öppet arbetslösa (2 800).
 •  4 100 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 300).
 •  360 personer anmälde sig som arbetslösa (300).
 •   750 inskrivna fick arbete (760).
 •   60 personer varslades om uppsägning (20).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april publiceras 13 juni kl. 6:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

                                                                                    

För information: Anna Hansen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 5590
Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 09
Presskontakt: Pressjouren 010-486 1000

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Blekinge
 • Lena Lithner Soutkari

  Regional press- och informationsansvarig


  010-486 9720