Arbetsförmedlingen intervjuar arbetsgivare om framtiden

Report this content

Arbetsmarknaden är urstark och många arbetsgivare har svårt att hitta personal. Hur ser de på framtiden?

Nu drar Arbetsförmedlingens prognosarbete igång. De närmaste veckorna intervjuas över 16 500 arbetsgivare i hela landet.

Arbetsförmedlingen kommer att intervjua både privata och offentliga arbetsgivare för att bland annat ta reda på hur de ser på efterfrågan av varor och tjänster och tillgången på arbetskraft. Resultat och slutsatser presenteras i Arbetsförmedlingens kommande prognos, som släpps både på riksnivå och regionalt, den 13 juni.

I Dalarnas län kommer Arbetsförmedlingen att intervjua drygt 400 privata arbetsgivare och nära 80 offentliga verksamheter.

– Intervjuerna är viktiga underlag till våra prognoser. Nu är vi extra nyfikna på hur arbetsgivarna  tacklar arbetskraftsbristen. De här samtalen är också viktiga för att knyta ihop arbetsgivarnas rekryteringsbehov med de arbetssökandes kompetens, till exempel när vi planerar arbetsmarknadsutbildningar eller samarbetar med kommunerna, säger arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Största utmaningen är demografin och bristen på arbetskraft

Den senaste prognosen för Dalarnas län visade att tillväxten fortsätter att vara god och framtidstron är positiv i länet. Den största utmaningen för länet är demografin, med minskande inhemsk arbetskraft.

– Än så länge har Dalarnas län en reserv av arbetskraft, i första hand bland utrikes födda och nyanlända, men också bland andra arbetslösa som har en längre väg till fast förankring på arbetsmarknaden. Utbildning är en nyckelfaktor och enligt senaste prognosen har arbetsgivarna stora bekymmer att hitta rätt kompetens, vilket riskerar att bromsa tillväxten och välfärden, förklarar Jan Sundqvist.

Om Arbetsförmedlingens prognoser

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Två gånger om året presenteras både en övergripande prognos för hela landet och prognos för varje län. Prognoserna brukar vara mycket träffsäkra.

För kommentarer och information:
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf

Taggar: