Arbetslösheten bland inrikes födda minskar, samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft

Arbetslösheten bland inrikes födda är nere på en mycket låg nivå (3,2 procent). Samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft och det blir allt svårare att rekrytera.

I september fanns drygt 2 100 kvarstående lediga platser[1] anmälda hos Arbetsförmedlingen i länet. Det är en ökning med 20 procent jämfört med september förra året och den högsta septembersiffran på tre år.

– Ett ökat antal kvarstående platser indikerar både efterfrågan på arbetskraft och att det tar längre tid att hitta rätt kompetens till det lediga jobbet, förklarar arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Antalet inrikes födda arbetslösa minskar

Samtidigt fortsätter antalet inrikes födda arbetslösa att minska. I september var 3 900 inrikes födda personer inskrivna som arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 3,2 procent. I Dalarnas kommuner låg spridningen mellan 2,1 procent i Säter och 4,2 procent i Älvdalen.

– Med en så låg arbetslöshet tenderar vakanstiderna att bli allt längre, något som gäller i hela riket. Det blir alltså allt svårare för arbetsgivarna att hitta lämpliga arbetssökande och det tar allt längre tid att få jobben tillsatta, säger Jan Sundqvist.

För arbetsgivare med rekryteringsbehov gäller det att vara ute i mycket god tid eftersom jobbet annars riskerar att stå tomt när produktionskapaciteten inte räcker vid arbetsstället. En längre framförhållning ger också möjlighet att hitta alternativa lösningar på rekryteringen.

– Det finns goda chanser till rekrytering bland grupper av arbetssökande som man kanske inte tidigare reflekterat över, till exempel bland utrikes födda, bland personer med funktionsnedsättning eller personer med en kortare utbildning, som kan rustas med den efterfrågade kompetensen genom kortare eller längre utbildningsinsatser, säger arbetsförmedlingschef Maria Andersson.

[1] Jobb som har anmälts tidigare månader, men fortfarande är lediga när månaden är slut.

Kort om arbetsmarknaden för Dalarnas län, september 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016.

  • 7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (7,0).* Sammanlagt 9 355 personer (9 168) varav 2 416 inom etablering (2 310).

  • 10,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,8).* Sammanlagt 1 550 personer (1 720) varav 466 inom etablering (524).

  • 5 592 personer var öppet arbetslösa (5 276) varav 1 585 inom etablering (1 447).

  • 3 743 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 910) varav 831 inom etablering (838).

  • 708 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (885) varav 30 inom etablering (85).

  • 985 personer fick arbete (1 109) varav 71 inom etablering (63).
  • 54 personer varslades om uppsägning (58).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för oktober publiceras 13 november klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer:
Maria Andersson, arbetsförmedlingschef mellersta Dalarna  010-486 06 99

För information:
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna