Fler lediga platser anmälda till Arbetsförmedlingen i Dalarna i år

I april anmäldes drygt 2 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Dalarna, en ökning med 25 procent jämfört med april förra året. Sammanlagt har mer än 11 500 platser anmälts under årets fyra första månader, vilket är något fler än under samma period för ett år sedan.

Den största delen av ökningen av anmälda platser finns inom vårdsektorn. Sjuksköterskor, både grundutbildade och specialister, var den mest efterfrågade yrkesgruppen i april.

- Bristen på utbildad vårdpersonal är ett av de stora problemen på arbetsmarknaden. Både regionen och enskilda kommuner i länet behöver anställa fler sjuksköterskor än det finns tillgång till. Samtidigt ger det mycket bra jobbmöjligheter för arbetssökande som har den kompetensen, säger Jan Sundqvist, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i Dalarnas län, april 2019

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2018)

  • 5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 7 963 personer (8 886).

  • 7,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Sammanlagt 1 041 personer (1 307).

  • 4 581 personer var öppet arbetslösa (5 243).

  • 3 382 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 643).

  • 564 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (556).

  • 1 190 personer fick arbete (1 220).

  • 83 personer varslades om uppsägning (96).

Månadsstatistiken för april publiceras 13  juni kl. 6:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Jan Sundqvist, analytiker, Arbetsförmedlingen, 010-486 48 42

Presskontakt: Arbetsförmedlingens pressjour: 010-486 10 00

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna