Goda jobbmöjligheter för sju av tio yrken i Dalarna

Antalet jobb fortsätter att öka i Dalarna län och många arbetsgivare behöver anställa personal under det kommande året men har samtidigt svårt att hitta personer med rätt utbildning eller tidigare erfarenhet. Flest nya jobb och hetaste arbetsmarknaden finns inom vård och omsorg, pedagogiskt arbete, bygg och anläggning, transport samt inom data, teknik och naturvetenskap

I dag publicerar Arbetsförmedlingen den länsvis nedbrutna rapporten Jobbmöjligheter, med färsk information om yrken med bäst chans till jobb, se www2.arbetsformedlingen.se/om-oss/press

Det ser positivt ut på arbetsmarknaden i Dalarna och jobben väntas bli fler. Nästan sju av tio yrken bedöms ha goda jobbmöjligheter i länet under 2019.

Många arbetsgivare har behov av att anställa men har samtidigt svårt att hitta personer med rätt utbildning eller tidigare erfarenhet. Rekryteringsbehoven är särskilt stora inom vård och omsorg, pedagogiskt arbete, bygg och anläggning, transport samt inom data, teknik och naturvetenskap.

De flesta som anställs kommer att ersätta andra som går i pension, men det kommer även uppstå jobbmöjligheter på grund av de nya jobb som skapas. Inom tillverkning, drift och underhåll kommer det också finnas många jobböppningar även om det totala antalet industrijobb inte väntas öka under 2019.

Oftast är jobbmöjligheterna goda för de yrken som kräver gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet. Den som gått yrkesinriktat program på gymnasiet har mycket goda jobbmöjligheter. Jobbmöjligheterna för yrken som inte har krav på någon särskild utbildning är oftast mindre goda.

I bilagan finns alla detaljer om yrken och arbetsmarknaden i Dalarna.

­– Efterfrågan på arbetskraft är stor i Dalarnas län. Nästan sju av tio yrken har goda jobbmöjligheter i länet. Vi ser samtidigt att utbildning spelar en viktig roll för chanserna att hitta jobb. Har du en gymnasie- eller högskoleutbildning förbättras chanserna att etablera sig på arbetsmarknaden väsentligt, säger Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Yrken med goda respektive mindre goda jobbmöjligheter i Dalarnas län 2019:

Här är det brist på arbetskraft och lätt att få jobb, högskolenivå

 • Civil- och högskoleingenjörer
 • Systemanalytiker och it-arkitekter
 • Läkare
 • Sjuksköterskor
 • Lärare
 • Studie- och yrkesvägledare

Här är det brist på arbetskraft och lätt att få jobb, övriga utbildningsnivåer

 • Kockar
 • Undersköterskor
 • Tunnplåtslagare
 • Fordonsmekaniker
 • Målare
 • Lastbilsförare

Här är det överskott på arbetskraft och svårare att få jobb

 • Kassapersonal
 • Vaktmästare
 • Butikssäljare inom dagligvaror
 • Restaurang- och köksbiträden

Jobbsökartips från Arbetsförmedlingen:

(Materialet baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2018. Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för hösten 2019.)

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771–60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Dalarna

Prenumerera

Citat

Efterfrågan på arbetskraft är stor i Dalarnas län. Nästan sju av tio yrken har goda jobbmöjligheter i länet. Vi ser samtidigt att utbildning spelar en viktig roll för chanserna att hitta jobb. Har du en gymnasie- eller högskoleutbildning förbättras chanserna att etablera sig på arbetsmarknaden väsentligt.
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.