I dag publiceras månadsstatistiken för länet i december

Här är en kort sammanfattning av arbetsmarknaden i länet, december 2017.

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2016.

  • 7,1 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7).* Sammanlagt 9 436 personer (10 194) varav 2 269 inom etablering (2 657).

  • 10,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,1).* Sammanlagt 1 546 personer (1 760) varav 448 inom etablering (617).

  • 5 921 personer var öppet arbetslösa (5 880) varav 1 486 inom etablering (1 607).
  • 3 515 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 314) varav 783 inom etablering (1 050).

  • 699 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (842) varav 35 inom etablering (111).

  • 742 personer fick arbete (842) varav 52 inom etablering (49).
  • 11 personer varslades om uppsägning (70).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för januari publiceras 12 februari klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser.

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För mer information:
Maria Andersson, arbetsförmedlingschef mellersta Dalarna  010-486 06 99
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker,  010-486 48 42

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna

Prenumerera

Dokument & länkar