Kort om arbetsmarknaden i juli 2018, Dalarnas län

Månadsstatistik, juli 2018

(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2017)

          6,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 7 927 personer (9 041) varav 1 764 inom etablering (2 454).

·         8,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,0).* Sammanlagt 1 153 personer (1 429) varav 311 inom etablering (476).

          4 767 personer var öppet arbetslösa (5 332).

·          3 100 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 709) varav 861 inom etablering (1 608).

·          554 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (513).

           793 personer fick arbete (793) varav 31 inom etablering (67).

·          32 personer varslades om uppsägning (511).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

För information:
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt: 
Pressjouren, 010-486 10 00

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna