Månadsstatistiken för Dalarnas län för februari 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Dalarnas län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om februari 2018, Dalarnas län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2017.)

  • 7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7).* Sammanlagt 9 388 personer (10 354) varav 2 139 inom etablering (2 710).

  • 9,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,9).* Sammanlagt 1444 personer (1 746) varav 392 inom etablering (557).

  • 5 839 personer var öppet arbetslösa (5 901).
  • 3 549 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 453) varav 885 inom etablering (1 072).

  • 513 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (591).

  • 967 personer fick arbete (959) varav 43 inom etablering (35).
  • 87 personer varslades om uppsägning (233).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för mars publiceras 11 april klockan 8.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information; kontakta Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 48 42

Presskontakt: Mariette Roxström, kommunikatör, telefon 010-486 90 45

Taggar: