Svårt att få tag i arbetskraft i stora delar av Dalarna framöver

Report this content

Det är tuff konkurrens om arbetskraften och svårt att få tag i personal redan i dag. En ny rapport visar att situationen riskerar att förvärras i stora delar av Dalarna fram till 2030. Orsaken är att befolkningen i arbetsför ålder minskar och är ojämnt fördelad över länet.

Arbetsförmedlingen har tittat på hur befolkningsutvecklingen påverkar tillgången på arbetskraft regionalt fram till 2030. Det visar sig att invånarna i arbetsför ålder (16-64 år) inte ökar i samma takt som resten av befolkningen – och de är dessutom ojämnt fördelade över landet.

I sex av 21 län minskar befolkningen mellan 16 och 64 år och det är stora skillnader inom länen. Medan den arbetsföra befolkningen växer i huvudorter, städer och storstadsnära pendlingskommuner, fortsätter landsbygden och små  kommuner att tappa invånare i arbetsför ålder.

Det här gäller inte minst i Dalarna, där länet totalt får en liten ökning av invånarna mellan 16 och 64 år frama till 2030. Men den ökningen är nästan helt koncentrerad till Borlänge och Falun. Avesta och Ludvika väntas få ett mindre tillskott av personer i arbetsför ålder, medan alla andra kommuner i Dalarna får en krympande befolkning i yrkesaktiv ålder.

- Det här är bekymmersamt, särskilt eftersom det är samma kommuner som får färre invånare i arbetsför ålder och fler äldre. Det innebär att det kommer att finnas stora behov av till exempel vård och omsorg, men färre som kan ta de här jobben, säger Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker i Dalarna.

Arbetsförmedlingens rapport bygger på underlag från SCBs befolkningsprognoser. De visar att det blir totalt 420 000 fler utrikes födda 16-64-åringar fram till 2030, medan inrikes födda endast växer med 30 000 personer. Det är dessutom bara i storstadsregionerna som antalet inrikes födda i arbetsför ålder väntas öka. Utrikes födda mellan 16 och 64 år blir däremot fler i alla kommungrupper, den procentuella ökningen är störst i små kommuner.

- Det är extra viktigt för små kommuner att ta vara på den resurs som utrikesfödda är, annars riskerar de att få mycket svårt med arbetskraftsförsörjningen. Utrikes födda står för nästan hela ökningen av personer i yrkesaktiv ålder, det är där arbetskraftsreserven finns, säger Jan Sundqvist.

Hela rapporten, Befolkningen i Sverige fram till 2030, och listor över den arbetsföra befolkningen i alla kommuner och län fram till 2030 finns på: www.arbetsformedlingen.se/pressrum

Befolkningsutveckling i Dalarna, 16-64 år, förändring mellan 2018-2030:

Kommun Befolkningsutveckling i antal Befolkningsutveckling i procent
Avesta 68 0,5%
Borlänge 2 187 6,9%
Falun 1 661 4,8%
Gagnef -182 -3,2%
Hedemora -814 -9,0%
Leksand -138 -1,6%
Ludvika 39 0,3%
Malung-Sälen -443 -7,5%
Mora -271 -2,4%
Orsa -153 -3,8%
Rättvik -294 -5,2%
Smedjebacken -117 -1,9%
Säter -110 -1,7%
Vansbro -277 -7,2%
Älvdalen -369 -9,4%
Dalarnas län 787 0,5%
Riket 453 058 7,2%

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99

Taggar: