Halland har tredje lägsta arbetslösheten

Report this content

Arbetsmarknaden i Halland är fortsatt stark och i mars var arbetslösheten 5,8 procent, vilket var 0,2 procentenheter lägre jämfört med mars månad i fjol. Halland är därmed fortfarande ett av länen med lägst arbetslöshet. Lägst arbetslöshet hade Uppsala län med 5,4 procent och högst hade Gävleborg med 9,5 procent. Snittet för riket var 6,9 procent. 

Halland delar tredjeplatsen bland länen med lägst arbetslöshet med Jönköpings och Stockholms län. Halland har länge haft en gynnsammare arbetsmarknad än många andra län och detta beror både på styrkor inom länet som ett varierat näringsliv, men också på närheten till Göteborgs starka arbetsmarknad. Halland har därför haft en större minskning i antalet inskrivna arbetslösa över tid än många andra län.

– Arbetslösheten i länet fortsätter att sjunka, men i långsammare takt än tidigare, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. En större andel av de inskrivna arbetslösa saknar gymnasial utbildning samtidigt som jobbtillväxten de senaste åren främst har gynnat personer med gymnasial utbildning eller högre. Det skapar obalanser på arbetsmarknaden.

Bland ungdomar, 18-24 år, var arbetslösheten 6,7 procent, vilket var en minskning på 0,8 procentenheter. Snittet för riket var 8,2 procent. Lägst arbetslöshet i Halland hade Kungsbacka med 4,1 procent och högst hade Hylte med 11,6 procent.

Arbetslösheten, 16-64 år, var även den lägst i Kungsbacka med 3,2 procent och högst i Hylte på 9,6 procent.

Antalet inskrivna arbetslösa med längre tid utan arbete är relativt konstant. I slutet av mars hade 4 009 av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket är 200 personer färre än i fjol. Av dessa är förgymnasialt utbildade och personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, överrepresenterade. Nästan 1 av 4 har en funktionsnedsättning och drygt 1 av 3 saknar gymnasieutbildning.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, Halland, mars 2019

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018)

 • 5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 9 365 personer (9 616).
 • 6,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 1 223 personer (1 366).
 • 4 865 personer var öppet arbetslösa (5 115).
 • 4 500 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 501).

 • 564 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (536).

 • 1 152 personer fick arbete (1 088).
 • 55 personer varslades om uppsägning (12).

  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

  Månadsstatistiken för april månad publiceras 14 maj kl. 06:00

  Fakta om statistiken

  Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

  Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering med drygt 2 000 personer på riksnivå.

  Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

  Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Sandra Offesson, analytiker, 010-486 39 78
Presskontakt: Hans G. Larsson, pressekreterare, 010-486 05 46
Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

www.arbetsformedlingen.se