Kort om arbetsmarknaden för Hallands län december 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2016

 

 • 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 9 690 personer
  (10 480) varav 1 900 i etableringen (2 080).
 • 8,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,7).* Sammanlagt 1 420 personer (1 750) varav 360 i etableringen (400).
 • 5 490 personer var öppet arbetslösa (5 965) varav 1 240 i etableringen (1 370).
 • 4 200 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 510) varav 660 i etableringen (715).
 • 655 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (720) varav 40 i etableringen (50).
 • 525 arbetslösa personer fick arbete (430) varav 45 i etableringen (30).
 • 36 personer varslades om uppsägning (60).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för januari publiceras den 12 februari kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Peter Nofors, analytiker, 010-486 76 97

Presskontakt: Hans G. Larsson, press- och informationsansvarig, 010-486 05 46

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Halland
 • Hans G. Larsson

  Pressekreterare


  010-486 05 46