Lägsta arbetslösheten i Halland på nio år

I januari fortsatte den positiva utvecklingen vad gäller arbetslösheten i Halland. Den landande på 6,0 procent, vilket var en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Detta är därmed den lägsta arbetslösheten i länet sedan 2010.

Arbetsmarknaden i Halland är fortsatt god och prognosen för 2019 visar att efterfrågeläget i näringslivet ligger strax över normal efterfrågan. Anställningsplanerna är också goda i de flesta branscherna.

– Under januari varslades 106 personer i Halland, vilket är 28 personer fler jämfört med januari 2018 då 78 personer varslades i länet, säger Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Faktum är att antalet varsel i januari trots det ligger på genomsnittet om vi tittar tio är tillbaka i tiden.

Den positiva utvecklingen för arbetslösa ungdomar fortsätter och arbetslösheten bland ungdomar i åldern 18 till 24 år har minskat de senaste fem åren. I januari var 7,2 procent arbetslösa, vilket var en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med januari i fjol.

– Däremot är arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda kvinnor ett fortsatt bekymmer, säger Peter Nofors. Orsakerna är flera och som ett exempel har norra Halland fått ta emot kvotflyktingar där en fjärdedel av kvinnorna saknar en formell utbildning. Utrikes födda kvinnor har också generellt lite svårare att komma ut i jobb och färre går vidare till en utbildning.

Lägst arbetslöshet i Halland i januari hade Kungsbacka kommun med 3,3 procent och högst hade Hylte kommun med 9,7 procent. När det gäller arbetslösa ungdomar 18-24 år hade Kungsbacka en arbetslöshet på 4,4 procent och Hylte 11,4 procent.
 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, Halland, januari 2019

Kort om januari 2019, Hallands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2018)

 • 6,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 9 699 personer (9 955).
 • 7,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,0).
  * Sammanlagt 1 315 personer (1 470).
 • 5 256 personer var öppet arbetslösa (5 507).
 • 4 443 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 448).

 • 834 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (802).

 • 907 personer fick arbete (946).
 • 106 personer varslades om uppsägning (78).

  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

  Månadsstatistiken för februari publiceras den 12 mars kl. 6:00

  Fakta om statistiken

  Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

  Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering med drygt 2 000 personer på riksnivå.

  Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

  Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Peter Nofors, analytiker, 010-486 76 97
 

Presskontakt: Hans G. Larsson, pressekreterare, 010-486 05 46

Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Halland
 • Hans G. Larsson

  Pressekreterare


  010-486 05 46

Prenumerera

Media

Media