Månadsstatistiken för Hallands län för februari, 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för februari i korthet för Hallands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om februari 2018, Hallands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2017)

  • 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 9 880 personer

(10 590) varav 1 610 inom etablering (2 110).

  • 8,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 1 460 personer (1 710) varav 290 inom etablering (400).
  • 5 340 personer var öppet arbetslösa (5 945).
  • 4 540 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 650) varav 630 inom etablering (780).
  • 535 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (600).
  • 910 personer fick arbete 980 varav (30) inom etablering (50).
  • 33 personer varslades om uppsägning (41).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för månad publiceras 11 april kl. 8:00

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information; kontakta Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 76 97.

Presskontakt: Hans G. Larsson, press- och informationsansvarig, telefon 010-486 05 46

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se