Arbetslösheten minskar för andra månaden i rad

Arbetsmarknaden i Jönköpings län är fortsatt mycket stark, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. I september var arbetslösheten lägre än för ett år sedan, och bland inrikes födda var den lägst i riket. Men det är framför allt dem med minst avslutad gymnasieutbildning som gagnas av den heta arbetsmarknaden.

I september gick över 1 200 arbetssökande ut i jobb i länet, vilket är ungefär lika många som förra året. De senaste siffrorna visar dock att en större andel av länsborna fick jobb jämfört med riket i genomsnitt, vilket är ett av flera tecken på att arbetsmarknaden är het. Totalt var 10 800 personer inskrivna som arbetssökande i september, motsvarande 6,3 procent. Det är en minskning med omkring 200 personer jämfört med samma tid förra året. Färre skrev också in sig som arbetssökande under månaden; 720 personer jämfört med 850 förra september.

– Under sommaren har vi sett en minskning av nyinskrivna födda utanför Europa, och tillsammans med att arbetslösheten går ned bland personer födda i Sverige och Europa innebär det att den totala arbetslösheten börjat sjunka igen, säger Johanna Buchalle, arbetsförmedlingschef i Värnamo.

Gymnasieutbildning en vattendelare

Bland inrikes födda var arbetslösheten 2,7 procent i slutet av september, vilket är den lägsta siffran på tio år och lägst i riket. Bland utrikes födda var motsvarande siffra 22,9 procent, men även i denna grupp har arbetslösheten minskat på ett års sikt med 0,6 procentenheter. Också i gruppen unga 18-24 år minskade arbetslösheten till 8,5 procent under månaden, jämfört med 9,4 procent samma tid förra året. Trots att utvecklingen överlag är positiv finns det en oroande trend: antalet arbetslösa som är korttidsutbildade ökar. Under september var 4 460 personer som saknar minst gymnasieutbildning arbetslösa, drygt 100 fler än samma tid i fjol.

– Det är omkring fyra gånger så högt som för dem med gymnasieutbildning eller högre utbildning. Eftersom utbildning är en sådan vattendelare är vägledning till arbete genom utbildning en viktig strategi för att fler ska få en stadigvarande position på arbetsmarknaden, säger Johanna Buchalle.

Kort om arbetsmarknaden för Jönköpings län, september 2017.

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016.

  • 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,5).* Sammanlagt 10 810 personer (11 030) varav 2 710 inom etablering (2 770).
  • 8,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Sammanlagt 1 840 personer (1 990) varav 510 inom etablering (500).
  • 5 610 personer var öppet arbetslösa (5 810) varav 1 740 inom etablering (1 810).
  • 5 200 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 220) varav 970 inom etablering (960).
  • 720 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (850) varav 40 inom etablering (120).
  • 1 230 personer fick arbete (1 250) varav 90 inom etablering (60).
  • 60 personer varslades om uppsägning (130).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för september publiceras den 10 oktober kl. 8:00.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Johanna Buchalle, arbetsförmedlingschef Värnamo, 010-488 83 33
För information: Ida Karlsson, analytiker, 010-486 08 36
Presskontakt: Eva Antonsson, presskontakt, 010-488 23 43

 

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se