Arbetsmarknadsstatistik för Jönköpings län december 2017

Kort om arbetsmarknaden för Jönköpings län, december 2017.
Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2016.

  • 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 10 950 personer (11 490) varav 2 570 inom etablering (2 950).
  • 8,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,6).* Sammanlagt 1 800 personer (2 030) varav 480 inom etablering (590).
  • 5 560 personer var öppet arbetslösa (6 090) varav 1 610 inom etablering (1 970).
  • 5 390 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 400) varav 960 inom etablering (980).
  • 660 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (710) varav 60 inom etablering (80).
  • 870 personer fick arbete (910) varav 90 inom etablering (40).
  • 60 personer varslades om uppsägning (70).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för januari 2018 publiceras 12 februari kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 08 36
Presskontakt: Eva Antonsson, press- och informationsansvarig, 010-488 23 43

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera