Fortsatt stort rekryteringsbehov i kommunen

Jönköpings Kommun och Arbetsförmedlingen har under de tre senaste åren arrangerat en av Sveriges största mötesplatser för rekrytering. Jobbmässan 2019 den 15 oktober blir den fjärde i ordningen med drygt 100 utställare och närmare 5 000 besökare.

Efterfrågan på Arbetskraft är fortsatt hög och arbetsgivarna i Jönköpings län räknar med att anställa mer personal under året. Jobben blir fler i nästan alla näringsgrenar och jobbmöjligheterna är goda inom sju av tio yrken. Starka branscher är Bygg och anläggning, data, teknik och naturvetenskap, försäljning, hotell, restaurang och service, hälso- och sjukvård samt socialt arbete, naturbruk, pedagogiskt arbete, tillverkning, drift och underhåll samt transport.

Jobbmässan riktar sig till arbetssökande inom alla branscher, med olika bakgrund och erfarenheter. Utvecklingen på arbetsmarknaden i Jönköping är stark och det finns stor efterfrågan på arbetskraft finns inom både privat och offentlig sektor.

- I våra möten med kommunens arbetsgivare är just kompetensbrist en av de viktigaste frågorna som de arbetar med just nu, och vi har tidigare nått väldigt goda resultat med Jobbmässan säger Sven Rydell, näringslivschef i Jönköpings Kommun.

- Det här är ett fantastiskt tillfälle för arbetssökande och arbetsgivare att mötas. Många företag från olika branscher är samlade på samma ställe, säger Andreas Appelberg, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Jönköping.

Information finns på: http://www.jobbmässan.se

Mer information:
Sven Rynell, 070-762 5853  sven.rydell@jonkoping.se  
Andreas Appelberg 010-486 0747 andreas.appelberg@arbetsformedlingen.se

                       

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera