Kort om arbetsmarknaden i Jönköpings län, juli 2018

Månadsstatistik, juli 2018

(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2017)

·          5,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 9 810 personer

(10 646) varav 2 117 inom etablering (2 743).

·         6,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 1 441 personer (1 725) varav 346 inom etablering (528).

  • 4 790 personer var öppet arbetslösa (5 660).

·          5 020 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 986) varav 1 216 inom etablering (891).

·          632 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (607).

  • 698 personer fick arbete (690) varav 23 inom etablering (68).

·          22 personer varslades om uppsägning (0).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti publiceras 12 september kl. 06:00

För information:
Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 08 36

Presskontakt: 
Pressjour, 010- 486 10 00

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se